Event och utställningar

Nordstan är ett av Sveriges största och mest innehållsrika affärscentrum och ligger mitt i Göteborg City. Med en total yta på 660 kvm är våra expoytor en utmärkt plats att anordna event på. Du når ut till ca 70 000 besökare per dag! 

     

Ladda ner
Expoytor 1,2 och 3
Expofolder
Information för utställare
Vägbeskrivning för transport/utställare till Nordstan
Driving instructions for transports to Nordstan

Montern ansvar du som utställare för. Den måste se professionell ut och det skall vara rent och snyggt. Även ev. skyltmaterial som finns skall vara professionellt. Aktivitet som utförs skall överensstämma med beskrivning och någon konkurrerande försäljning tillåtes inte. Expoytan skall vara bemannande under butikernas öppethållande om inget annat är överenskommet. Nordstans Marknadsledning äger rätt att när som helst avbryta aktiviteten.

Inpassering med fordon
All montering och nedmontering skall ske innan eller efter butikerna öppettider.

All inpassering sker normalt via port Spannmålsgatan 16
Portmått: Höjd 3,70 m Bredd 3,30 m
Fordonsvikt tot: 2 axlad bil max 12 ton, 3 axlad bil max 16 ton
Högre belastning kan i undantagsfall tillåtas efter överenskommelse med tekniska avdelningen, telefon: 031-700 86 00
Inpassering får endast ske före och efter butikstid (kl.08:00 – 20:00.)

Takhöjd
5,8 m (med expotaket i översta läge) (Postgatans expotak 3,8 m) 

El i Expotak
1 st 16A Eu-uttag
1 st 10A 230V uttag Kontaktskenor
3-fas för belysning och uttag 230V (separat adapter).

El över Expotak
2 st 32A EU-uttag

2 st 63A EU-uttag
För anslutning till dessa behövs sky-lift.

Internetanslutning
ADSL 0,5 Mb


Surfa trådlöst med Telia Homerun via Wi-Fi i Nordstan
För information kontakta support på 020-22 11 50.

Bokning av expoyta
Hör av dig till Nordstans Marknadsledning med dina idéer och för mer information gällande utställning i Nordstan.
Nordstans Marknadsledning HB
Götgatan 10
411 05 Göteborg
Telefon 031-700 86 50
E-post: info@nordstan.se

Hantverk & Design
Nordstans julmarknad är en tradition med ett 100-tal utställare på plats.

Kontaktperson: Katarina Jansson, 0706-75 33 24
E-post: ina@terramoto.se

Hälsomässan
Varje år i januari anordnas Hälsodagar i Nordstan.
Kontaktperson: Benny Hald, 0737-20 32 18
E-post: halsodagar@post.com