27/8-14/9
Förtidsrösta - val 2014 i Nordstan

Val 2014 - förtidsrösta i Nordstan mellan den 27 augusti 14 september.

4-6/9
Försvaret i Nordstan

Försvaret på plats den 4-6 september. Välkommen att träffa dem i Nordstan!

26-28/9
Modevisning

Välkommen till höstens modevisning i Nordstan!

Fredag 26/9 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
Lördag 27/9 12.00, 14.00, 16.00
Söndag 28/912.00, 13.30, 15.00

13-19/10
Informationskampanj om krishanteringmed Göteborgs Stad

Göteborgs Stad genom Stadsledningskontoret och avdelningen Samhällsskydd och Beredskap kommer att göra en informationskampanj vecka 41-42 för att höja krisberedskapen hos våra medborgare. Under hela veckan 42 finns de i Nordstan och informerar om att den enskilda människan behöver förbereda sig inför allvarliga samhällsstörningar och att man kan hantera sina egna förhållanden vid sådana händelser.
Det kan handla om störningar i t.ex. elförsörjningen, vatten- och övrig livsmedelsförsörjning eller värmeförsörjning.

13-17/10
Kinnarps möbler i Nordstan

Mellan den 13-17 oktober flyttar Kinnarps möbler in i Nordstan.
Kinnarps

27-29 /10
MiniVarvet i Nordstan

Det är aldrig för tidigt att börja springa!
Vi välkomnar småbarnsfamiljer att prova på löpning i Nordstan. MiniVarvet arrangeras den 27-29 oktober och vänder sig i första hand till barn upp till 6 år.
Banan mäter cirka 100 meter och barnen springer på en mjuk filtmatta. I anslutning till start målar barnen sin egen nummerlapp och det kommer även att finnas andra barnaktiviteter. Anmälan till MiniVarvet görs på plats i Nordstan och är kostnadsfri.

14/11
Världsdiabetesdagen i Nordstan

Världsdiabetesdagen uppmärksammas hela dagen. Välkommen!
Mer info kommer inom kort!

6/12
Disney hälsar på i Nordstan

Träffa Disney hos oss lördag den 6 decmber.
Välkommen!

Powered by ArrivalGuides